Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал

2015-01-12

1. Өргөдөл /эрх шилжүүлэгч талын/

2. Өргөдөл /эрх шилжүүлэн авагч талын /

Өргөдөлд дараах зүйлсийг заавал тусгасан байна.

- овог, нэр

- газрын байршлын талаар

- холбоо барих утасны дугаар

- он, сар, өдөр

3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /эрх шилжүүлэгч талын/

4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /эрх шилжүүлэн авагч талын/

5. Багийн засаг даргын тодорхойлолт /эрх шилжүүлэгч талын/

6. Багийн засаг даргын тодорхойлолт /эрх шилжүүлэн авагч талын/

7. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/

8.  Газар эзэмших гэрээ /эх хувь/

9. Кадастрын зураг /эх хувь/

10. Газрын төлбөр төлсөн тухай баримт

11. Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ

12. Хэрэв эзэмшиж буй газраа бусдад бусдад хэсэгчлэн шилжүүлж байгаа бол кадастрын зургийн хэмжээн дээр зай хэмжээг тавьсан байх.

13. Тухайн газрын байршлыг харуулсан тойм зураг /гараар зурсан/

 

Санал асуулга

Та манай байгууллагын цахим хуудаснаас ямар төрлийн мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР