Геодези зураг зүй

2024-03-11Дунд масштабын байр зүйн зураг
2022-01-14Уламжлалт нэрийг сэргээх хүсэлт тавих
2022-01-14Газар зүйн хуучин нэрийг тодотгох
2022-01-14Газар зүйн нэрийн толь
2021-12-21ГЕОДЕЗИЙН БАЙНГЫН ЦЭГ, ТЭМДЭГТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
2021-02-17Гравиметрийн сүлжээ
2021-02-17Өндрийн сүлжээ
2021-02-17Байрлалын сүлжээ
Санал асуулга

Та манай байгууллагын цахим хуудаснаас ямар төрлийн мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР