Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

2021-12-09Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 11-р сарын мэдээ
2021-11-05Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 10-р сарын мэдээ
2021-10-07Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 9-р сарын мэдээ
2021-09-06Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 8-р сарын мэдээ
2021-08-05Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 7-р сарын мэдээ
2021-07-05Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 6-р сарын мэдээ
2021-06-04Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 5-р сарын мэдээ
2021-05-05Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 4-р сарын мэдээ
2021-04-05Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 3-р сарын мэдээ
2021-03-05Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 2-р сарын мэдээ
2021-02-05Төсвийн гүйцэтгэлийн 2021 оны 1-р сарын мэдээ
2019-03-04Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 2 дугаар сарын мэдээ
2019-02-04Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын мэдээ
2019-01-07Увс аймгийн ГХБХБГ-ын 2019 оны төсөв
Санал асуулга

Та манай байгууллагын цахим хуудаснаас ямар төрлийн мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР