НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2016 оны 04-р сарын 06

2016.04.01-ний өдөр "Увс газрын шинэтгэл" ажлын хүрээнд "Нээлттэй хаалганы өдөр"-ийг зохион байгууллаа.

Видео мэдээ

Cанал асуулга

Фейсбүүк