Шинээр газар эзэмшихийг хүссэн иргэд, ААН байгууллагын өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авна.

2015 оны 03-р сарын 30

2015 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байршилд шинээр газар эзэмшихийг хүссэн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын өргөдөл, хүсэлтийг  2015 оны 04 сарын 20-22-ны өдрүүдэд ГХБХБГазрын 204 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материал:

1.Хувийн өргөдөл /хүссэн газрын байршлыг тодорхой бичих/
2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3.Багийн даргын тодорхойлолт
 

Жич: 2015 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд туссан газрын зураг байршлыг ГХБХБГазарт ирж харах боломжтой

Видео мэдээ

Cанал асуулга

Фейсбүүк