Газар эзэмших гэрчилгээ нөхөн олгоход бүрдүүлэх материал

2015 оны 01-р сарын 12

1. Өргөдөл /дараах зүйлсийг заавал тусгасан байна./

  - овог, нэр

  - газрын байршлын талаар

  - холбоо барих утасны дугаар

  - он, сар, өдөр

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

4. Газрын байршил харуулсан тойм зураг

5. Газрын төлбөр төлсөн тухай баримт

6. Үрэгдүүлснийг нотлох баримт

7. Банкнаас барьцаанд байхгүйг нотлох тодорхойлолт

Видео мэдээ

Cанал асуулга

Фейсбүүк