Газар эзэмших, гэрээ гэрчилгээний хугацаа сунгахад бүрдүүлэх материал

2015 оны 01-р сарын 12

1. Өргөдөл /дараах зүйлсийг заавал тусгасан байна./

  - овог, нэр

  - газрын байршлын талаар

  - холбоо барих утасны дугаар

  - он, сар, өдөр

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

4. Газрын байршил харуулсан тойм зураг

5. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/

6. Газар эзэмших эрхийн гэрээ /эх хувь/

7. Кадастрын зураг /эх хувь/

8. Газрын төлбөр төлсөн тухай баримт

Видео мэдээ

Cанал асуулга

Фейсбүүк