Улиасны хэв “400 айлын жишиг” гэр хороолол

2014 оны 08-р сарын 30

žНИЙТ 28 ГА ГАЗАРТ ТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙСЭН.
žНЭГ АЙЛЫН ТАЙЛБАЙН ХЭМЖЭЭ - 0,7 ГА
  • ТӨВ ЗАМД ХОЛБОГДСОН
  • 6/0,4КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ХАМГАМЖ
  •  ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Видео мэдээ

Cанал асуулга

Фейсбүүк