Барилга хот байгуулалт

Огноо Гарчиг Хавсралт Файл
1 2015.04.17 Дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт Файл байхгүй
2 2015.04.17 Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх ажлын хүрээнд суурь нөхцөл, шаардлага Файл байхгүй
3 2015.04.17 Тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл материал бүрдүүлэх Файл байхгүй
4 2015.04.13 Улсын комисс ажиллалаа Файл байхгүй
5 2015.04.06 БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ҮРГЭЛЖҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ, БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ Файл байхгүй
6 2015.04.06 БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ, БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ Файл байхгүй
7 2015.01.13 БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ Файл байхгүй
8 2014.10.14 2014 онд ашиглалтад орох барилгын засвар Файл байхгүй
9 2014.10.14 2014 онд ашиглалтад орох барилгын ажил Файл байхгүй
10 2014.10.14 Увс аймгийн барилгын материалын сорилт, шинжилгээний лабораторийн мэдээлэл Файл байхгүй