Эрхэм зорилго

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын менежмент, геодези, зураг зүйн талаархи төрийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах, хот байгуулалт, барилгажилт, архитектур, төлөвлөлтийн бодлогыг аймаг, сумын батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн шугам сүлжээний эх үүсвэр, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тулгуурлан хэрэгжүүлэх, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх зорилтыг хангах замаар иргэдийн ая тухтай амьдрах, орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ.

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР ЗОХИОН БА...

2016.04.01-ний өдөр "Увс газрын шинэтгэл" ажлын хүрээнд "Нээлттэй хаалганы өдөр"-ийг зохион байгууллаа.
2016/ 04/ 06 Дэлгэрэнгүй
НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР ЗОХИОН БА...

Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр “Нээлттэй хаалганы өдөр” зохио...
2015/ 10/ 26 Дэлгэрэнгүй
Увс аймагт хэрэгжиж буй газрын шинэтгэл

Увс аймагт хэрэгжиж буй газрын ш...

Газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийг судалгаанд суурилан боловсруулах бодлогыг Увс айма...
2015/ 10/ 20 Дэлгэрэнгүй

Үйл ажиллагаа

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал

Газар эзэмших эрхийн гэрчил...

1. Өргөдөл /эрх шилжүүлэгч талын/ 2. Өргөдөл /эрх шилжүүлэн авагч талын / ...

2015/ 01/ 12 Дэлгэрэнгүй
Газар эзэмших, гэрээ гэрчилгээний хугацаа сунгахад бүрдүүлэх материал

Газар эзэмших, гэрээ гэрчил...

1. Өргөдөл /дараах зүйлсийг заавал тусгасан байна./   - овог, нэр ...

2015/ 01/ 12 Дэлгэрэнгүй
Газар эзэмших гэрчилгээ нөхөн олгоход бүрдүүлэх материал

Газар эзэмших гэрчилгээ нөх...

1. Өргөдөл /дараах зүйлсийг заавал тусгасан байна./   - овог, нэр ...

2015/ 01/ 12 Дэлгэрэнгүй
Шинээр газар эзэмшихэд бүрдүүлэх материал

Шинээр газар эзэмшихэд бүрд...

1. Өргөдөл /өргөдөлд дараах зүйлсийг заавал тусгасан байх/   - эзэмши...

2015/ 01/ 12 Дэлгэрэнгүй
Иргэн та газар өмчлөн авахад бүрдүүлэх материал

Иргэн та газар өмчлөн аваха...

1. Газар өмчлөн авахыг хүссэн өргөдөл /өргөдлийн маягтын дагуу, Маягтийн ГХБХ...

2015/ 01/ 12 Дэлгэрэнгүй
Улиасны хэв  “400 айлын жишиг” гэр хороолол

Улиасны хэв “400 айлын жиш...

žНИЙТ 28 ГА ГАЗАРТ ТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙСЭН. žНЭГ АЙЛЫН ТАЙЛБАЙН ХЭМЖЭЭ - 0,7 ...

2014/ 08/ 30 Дэлгэрэнгүй
2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

2013 оны төсвийн гүйцэтгэли...

2014/ 08/ 29 Дэлгэрэнгүй

Видео мэдээ

Cанал асуулга

Холбоос

Шилэн дансны нэгдсэн портал систем Барилгын Хөгжлийн Төв Увс аймгийн албан ёсны веб сайт Монгол улсын ерөнхийлөгч Захиагийн Элбэгдорж Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Засгийн Газар Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем Авилгалтай тэмцэх газар

Фейсбүүк